Katı Yağlayıcı Katkı Maddeleri
BONDERITE (Acheson) katı yağlayıcı katkı maddeleri, üstün bir yağlama kalitesi sunar; kesin bir rekabet avantajı sağlar. Eşsiz dağılmış kaygan mikroskopik grafit, molibden disülfür, bor nitrür veya PTFE partikülleri sıvı yağlayıcıların etkinliğini arttırır.

Yalnızca sıvı yağlayıcıların eşleşemeyeceği dayanıklı, düşük sürtünmeli bir yağlama filmi oluştururlar. Sürtünmeyi azaltmak için sıvı yağlayıcılara ilave edilir. Daha az aşınma meydana gelir, enerji tüketimi azaltılır ve yük taşıma özellikleri geliştirilir.

Henkel'in katı yağlayıcı katkılarının yüksek performansı, yüksek ve düşük sıcaklık avantajları ve parçalanmayan karakteristiği onları sıvı kimyasal sistemlere kıyasla benzersiz kılar. Katı bir yağlayıcı katkı maddesinin davranış mekanizması, yüzey ile veya yağlama sıvıları içinde kimyasal reaksiyon içermez.

Henkel'in katı yağlayıcı katkı maddeleri çok çeşitli otomotiv, endüstriyel ve tüketici yağlarında kullanılabilir. Başlıca uygulamalar motor yağı, motor parçaları, dişli yağları, gresler, bakım veya servis yağları, zincir yağlayıcıları ve yağlayıcı aerosolleri içerir. Tüm uygulamalarda, Henkel'in katı yağlayıcı katkı maddeleri, daha iyi performans ve daha uzun ekipman ömrü ile daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı olur.
Grafit
Ürün Adı Açıklama TDS
BONDERITE L-GP OILDAG Yağ içinde son derece kararlı bir kolloidal grafit dispersiyonu. Özellikle sınırlı yağlama koşullarına yaklaşan uygulamalar için formüle edilmiştir. Endüstriyel yağlar için aşınma önleyici, aşırı basınçlı ve yüksek sıcaklık özelliklerini geliştirir. Teklif Formu
BONDERITE S-AD 1275 Rafine yağ içinde son derece kararlı kolloidal grafit süspansiyonu. Metal-metal teması ve yüzey de sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için formüle edilmiştir. Güçlü kimyasal ve baz yağ uyumluluğu. Ekipman ömrünü uzatır. Teklif Formu
BONDERITE L-GP 2404 Mineral solvent içinde mükemmel grafit içeren yüksek kaliteli yağlayıcı katkı. Bir penetrant olarak özellikle başarılıdır ve taşıyıcının buharlaşmasıyla birlikte tüm yüzey üzerinde katı bir yağlama filmi oluşturur. Kaliteli seyreltici ile seyreltildiğinde düşük kalıntı oluşumu. Teklif Formu
BONDERITE L-GP 154 Alkol dispersiyonun da özel olarak işlenmiş bir kolloidal grafit. Yüzey hazırlığı minimum olan yüzeylerin birçoğuna yapışır. Yüksek kayganlık ile birlikte ince film özellikleri, temiz, uzun ömürlü yağlama sağlar. Aerosol uygulamaları için etkilidir. Teklif Formu
BONDERITE L-GP AQUADAG Grafit / su dağılım teknolojisi ve performansı için endüstri standardın da bir üründür. Çok çeşitli yüzeylerde mükemmel film oluşturur.

Rekabetçi alternatiflerine kıyasla daha yüksek seyreltme oranlarına izin verir ve böylelikle verimli ürün kullanımı sağlar.
Teklif Formu
BONDERITE L-GP OD BONDERITE® L-GP OD EU ACHESON, solventle rafine edilmiş mineral yağda ultra ince grafit parçacıklarının bir dispersiyonudur. Ürün, madeni yağların yük taşıma kapasitesini arttırır ve sınır yağlayıcı koşullarında aşınmayı azaltır. Teklif Formu
Molibden Disülfür
Ürün Adı Açıklama TDS
BONDERITE S-AD 1286 Mineral yağ içinde çok ince bir molibden disülfür. Sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır ve yağlayıcıların aşırı basınç, yük taşıma ve aşınmayı önleme özelliklerini geliştirir. Dağıtılmış süspansiyon sınıfı MoS2'den birkaç kat daha fazla kapsama alanı sağlar. Ekipman ömrünü uzatır, yağlama aralıklarını ve bakım maliyetlerini azaltır. Teklif Formu
BONDERITE L-GP M 210 Molibden disülfürün alkole içinde kolloidal dağılımı. Aşırı basınç altında mükemmel kuru film yağlayıcı, birçok alt tabakaya yapışır. Minimum yüzey ön hazırlık gereklidir. Hızlı kuruma zamanı. Genel amaçlı çeşitli yağlama uygulamaları için kullanılabilir. Aerosol uygulamaları için etkilidir. Teklif Formu
PTFE
Ürün Adı Açıklama TDS
BONDERITE S-AD 1614 Mineral yağ içinde çok ince bir PTFE. İstisnai olarak kararlı ve yarı saydam renkte. Çok çeşitli baz yağlarla uyumludur. Sürtünmenin belirgin bir şekilde azaltıldığını gösterir ve yağlayıcıların aşırı basıncı, yük taşıma ve aşınma özelliklerini geliştirir ve böylece enerji tasarrufu, uzun ömür, daha pürüzsüz çalışma ve yağlanan nesnenin bakım masraflarının düşürülmesi sağlar. Teklif Formu
BONDERITE S-FN 309 Alkol içinde koloidal PTFE dispersiyonu.Oda sıcaklığında hızlı kuruma sağlayarak çoğu yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Saf PTFE kaplamalara kıyasla daha uzun aşınma ömrü sağlar.Güçlü kimyasal ve itici uyumluluğu. Birçok uygulamada ömür boyu yağlama sağlar. Aerosol uygulamaları için etkilidir. Teklif Formu
BONDERITE S-FN 7400 BONDERITE® S-FN 7400, geçici korozyon koruması sağlayan organik bileşenlere dayalı sulu bir endüstriyel temizleyicidir. Kapalı depolarda daha sonra depolanmak üzere çelik ve dökme demirin pasivasyonu için kullanılır. Teklif Formu
Bor Nitrür
Ürün Adı Açıklama TDS
BONDERITE S-AD 1710 Rafine Mineral yağ içinde submicron (mikronaltı) hexagonal (altıgen) bor nitrür konsantresi dir . Beyaz fakat grafit benzeri laminer plaka yapısı ile sürtünme ve aşınmayı azaltırken metal-metal sürtünmesin de temas ve yıpranmayı önler. Aşırı yüksek de düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Çok güçlü kimyasal ve baz yağ uyumu vardır. Çevrecidir. Teklif Formu
BONDERITE S-AD 1720 Alkol içinde konsantre şefaf beyaz bor nitrürün dağılımıdır. Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Aşınmayı, sürtünmeyi azaltan ve yüksek yük kayganlığı kazandıran kuru bir film kaplaması sağlar. Altıgen bor nitrürden farklı difüzyon ve sürtünmeyi azaltan yağlama özellikleri sunar. Aerosol uygulamaları için etkilidir. Teklif Formu
BONDERITE L-GP F 425 BONDERITE® L-GP F 425, akrilik emülsiyon bağlayıcılı su içinde bor nitrürün kremsi beyaz yağlayıcı dispersiyonudur. +932 °F ila +1,832 °F (+500 °C ila +1.000 °C) arasındaki sıcaklıklarda en etkilidir. Teklif Formu
BONDERITE L-GP F 425 BONDERITE® L-GP F 425, akrilik emülsiyon bağlayıcılı su içinde bor nitrürün kremsi beyaz yağlayıcı dispersiyonudur. +932 °F ila +1,832 °F (+500 °C ila +1.000 °C) arasındaki sıcaklıklarda en etkilidir. Teklif Formu
CERFLON (PTFE / Bor Nitrür)
Ürün Adı Açıklama TDS
BONDERITE S-AD 2010 Limitli dayanıklı yağlamada yeni bir boyut. Rafine yağ için de kolloidal PTFE / bor nitrür dispersiyonu.

PTFE'yi "seramik olarak takviye" etmek için patentli teknolojiden yararlanarak dayanıklılık ve uygulama aralığını önemli ölçüde arttırır. Bu, kayganlaştırıcıların gelişmiş aşırı basıncı, yük taşıma ve aşınmaları önleme özelliklerine dönüşür. Kullanıcıya sağlanan faydalar: Enerji, bakım, daha düzgün çalışma ve daha uzun ömür, maliyetlerin düşürülmesi.
Teklif Formu
BONDERITE S-AD 2020 CERFLON® (PTFE / Bor Nitrür) teknolojisinin izopropil alkol içindeki konsantre dağılımı. Kuru film formundaki "seramikle takviyeli" PTFE performansı. Beyaz, saydam renk. Sağlam kimyasal ve itici uyumluluğu. Geleneksel grafit veya PTFE kaplamalara karşı farklılaştırılmış ürün. Aerosol uygulamaları için etkilidir. Teklif Formu