Özel Bakır Alaşımları
Piston kafası olarak yüksek mukavemet, termal iletkenlik ve çalışma sıcaklıkları özelliklerinden dolayı PTC'nin özel üretimi bronzlarını önermekteyiz. Termal iletkenlik piston kafalarının soğutulabilmesi açısından önemlidir. Çalışma sıcaklığı, baskı esnasında kovan ile sürtünmeden dolayı ısınan piston kafasının deformasyona karşı direnç göstermesi açısından önemlidir. Akma ve çekme mukavemeti, sertlik değeri ve uzama katsayısı piston kafasının ömrünü belirlemektedir.
Ürün Adı Açıklama TDS
Bakır Piston Yüksek sıcaklıkta ölçüsel rijitlik , çok iyi aşınma dayanımı ve tokluğa sahiptir. Berilyum olmamasına rağmen çok iyi ısıl iletkenliğe sahiptir. CuproCB ile aynı sertlikte olmasına rağmen çok yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu özellikleri ile metal enjeksiyon dökümde piston kafası ve metal soğutma blokları olarak çok ideal bir malzemedir. CuproNSS yüksek mekanik özelliklerle birlikte iyi elektrik ve ısıl iletkenliğin gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Punta ve kaynak elektrotları, dikiş kaynak diskleri, projeksiyon ve alın kaynağı elektrotları. Paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılabilir. Pirinç ve bronz kokil döküm kalıplarında. Plastik enjeksiyon kalıp parçalarında. Basınçlı döküm metal enjeksiyon preslerinde piston olarak. Elektrot tutucuları ve dikiş kaynağı şaftlarında kullanılır. Teklif Formu
Bakır Berilyum Piston Hem bakırın fiziksel özelliklerinden doğan avantajlarını hemde orta derecede mekanik özelliklerini barındıran çok amaçlı bir alaşımdır. Paslanmaz çelik, monel ve nikel alaşımlarının punta kaynak elektrotlarında. Plastik enjeksiyon kalıplarında kalıbın tümü veya geçme olarak. Plastik şişirme kalıplarında soğutma çekirdekleri ve diğer parçalarda. Plastik ambalajında dikiş başları olarak. Bakır, pirinç, bronz gibi alaşımların dökümünde, kokil kalıp olarak Çelik hasır makinelerinin elektrotlarında kullanılır. Teklif Formu
Bakır Berilyum Piston Çökelme sertleşmesi ile sertleştirilmiş, yüksek sertliği ve yüksek sıcaklığa dayanımı olan bakır alaşımıdır. Islah işlemine ve nitrasyona uygun değildir. Yüksek ısıl iletkenliği vardır. Tel veya dalma erozyonu ile şekillendirilebilir. Paslanmaz çeliğin punta ve alın kaynağında elektrod olarak, dikiş kaynağında disk olarak. Plastik şişirme kalıpları ve parçaları, plastik enjeksiyon kalıp parçaları, soğutma çekirdekleri, püskürtme memeleri, çelik kalıplarda hızlı soğuması gereken noktalarda çakma (sıkı geçme ile) olarak kullanılır. Plastik ambalajlama dikiş başlarında. Alüminyum basınçlı döküm uygulamalarında piston malzemesi olarak. Bakır, pirinç, bronz gibi demir dışı alaşımların dökümünde kalıp malzemesi olarak kullanılır. Teklif Formu