Vakum Sistemleri
Ürün Adı Açıklama TDS
Four Vac Pro Four Vac Pro FourVac vakum sistemleri ile, basınçlı döküm uygulaması sırasında kalıp üzerinde bulunan hava cep sayıları minimuma indirgenir veya mevcut hava cepleri küçültülerek ergitme maliyetleri ve ham madde kayıpları minimize edilir.

Enjeksiyon sırasında kalıp boşluğundaki hava sıvı metale karşı bir direnç oluşturur. Basınçlı Döküm Vakum teknolojisi ile kalıp içerisindeki hava tahliye edildiğinden bu direnç ortadan kalkar buna bağlı olarak döküm esnasında 2. Faz hızları düşer, kalıp ve pres ömrü artar. Kısaca makine verimi büyük oranda artar.
Teklif Formu